Q爺 黎則奮 政治經濟學

由Q爺 黎則奮 主打嘅 "政治經濟學"
DBC1台逢星期一至五, 下午4點至5點, 同大家評論每日新聞焦點話題,
無論政治金融民生政策等問題樣樣講,觀點獨特只此一家,唔係唔Like呀!!

http://www.facebook.com/DBCLaiSir

http://www.dbc.hk


14623 plays 2012-10-19
6436 plays 2012-10-19
10397 plays 2012-10-17
8528 plays 2012-10-16
8978 plays 2012-10-15
10341 plays 2012-10-10
8656 plays 2012-10-09
8395 plays 2012-10-08
9006 plays 2012-10-05
6219 plays 2012-10-05
9215 plays 2012-10-03
6672 plays 2012-10-03
5357 plays 2012-10-03
10497 plays 2012-09-28
9123 plays 2012-09-27
9092 plays 2012-09-26
8854 plays 2012-09-25
9322 plays 2012-09-24
11550 plays 2012-09-21
10827 plays 2012-09-20