Q爺 黎則奮 政治經濟學

由Q爺 黎則奮 主打嘅 "政治經濟學"
DBC1台逢星期一至五, 下午4點至5點, 同大家評論每日新聞焦點話題,
無論政治金融民生政策等問題樣樣講,觀點獨特只此一家,唔係唔Like呀!!

http://www.facebook.com/DBCLaiSir

http://www.dbc.hk


15043 plays 2012-10-19
6478 plays 2012-10-19
10425 plays 2012-10-17
8546 plays 2012-10-16
8994 plays 2012-10-15
10355 plays 2012-10-10
8665 plays 2012-10-09
8408 plays 2012-10-08
9047 plays 2012-10-05
6235 plays 2012-10-05
9249 plays 2012-10-03
6703 plays 2012-10-03
5386 plays 2012-10-03
10523 plays 2012-09-28
9146 plays 2012-09-27
9103 plays 2012-09-26
8867 plays 2012-09-25
9337 plays 2012-09-24
11565 plays 2012-09-21
10933 plays 2012-09-20