Q爺 黎則奮 政治經濟學

由Q爺 黎則奮 主打嘅 "政治經濟學"
DBC1台逢星期一至五, 下午4點至5點, 同大家評論每日新聞焦點話題,
無論政治金融民生政策等問題樣樣講,觀點獨特只此一家,唔係唔Like呀!!

http://www.facebook.com/DBCLaiSir

http://www.dbc.hk


14856 plays 2012-10-19
6455 plays 2012-10-19
10408 plays 2012-10-17
8536 plays 2012-10-16
8984 plays 2012-10-15
10345 plays 2012-10-10
8659 plays 2012-10-09
8400 plays 2012-10-08
9035 plays 2012-10-05
6228 plays 2012-10-05
9242 plays 2012-10-03
6698 plays 2012-10-03
5378 plays 2012-10-03
10517 plays 2012-09-28
9140 plays 2012-09-27
9098 plays 2012-09-26
8861 plays 2012-09-25
9329 plays 2012-09-24
11560 plays 2012-09-21
10853 plays 2012-09-20