Q爺 黎則奮 政治經濟學

由Q爺 黎則奮 主打嘅 "政治經濟學"
DBC1台逢星期一至五, 下午4點至5點, 同大家評論每日新聞焦點話題,
無論政治金融民生政策等問題樣樣講,觀點獨特只此一家,唔係唔Like呀!!

http://www.facebook.com/DBCLaiSir

http://www.dbc.hk


13454 plays 2012-10-19
6022 plays 2012-10-19
10182 plays 2012-10-17
8466 plays 2012-10-16
8870 plays 2012-10-15
10222 plays 2012-10-10
8562 plays 2012-10-09
8354 plays 2012-10-08
8948 plays 2012-10-05
6181 plays 2012-10-05
9173 plays 2012-10-03
6626 plays 2012-10-03
5318 plays 2012-10-03
10454 plays 2012-09-28
9082 plays 2012-09-27
9050 plays 2012-09-26
8802 plays 2012-09-25
9220 plays 2012-09-24
11404 plays 2012-09-21
10698 plays 2012-09-20