Q爺 黎則奮 政治經濟學

由Q爺 黎則奮 主打嘅 "政治經濟學"
DBC1台逢星期一至五, 下午4點至5點, 同大家評論每日新聞焦點話題,
無論政治金融民生政策等問題樣樣講,觀點獨特只此一家,唔係唔Like呀!!

http://www.facebook.com/DBCLaiSir

http://www.dbc.hk


12415 plays 2012-10-19
5873 plays 2012-10-19
10078 plays 2012-10-17
8374 plays 2012-10-16
8750 plays 2012-10-15
10150 plays 2012-10-10
8458 plays 2012-10-09
8298 plays 2012-10-08
8882 plays 2012-10-05
6121 plays 2012-10-05
9115 plays 2012-10-03
6570 plays 2012-10-03
5255 plays 2012-10-03
10387 plays 2012-09-28
9027 plays 2012-09-27
8975 plays 2012-09-26
8602 plays 2012-09-25
9141 plays 2012-09-24
11326 plays 2012-09-21
10525 plays 2012-09-20