Q爺 黎則奮 政治經濟學

由Q爺 黎則奮 主打嘅 "政治經濟學"
DBC1台逢星期一至五, 下午4點至5點, 同大家評論每日新聞焦點話題,
無論政治金融民生政策等問題樣樣講,觀點獨特只此一家,唔係唔Like呀!!

http://www.facebook.com/DBCLaiSir

http://www.dbc.hk


13734 plays 2012-10-19
6102 plays 2012-10-19
10258 plays 2012-10-17
8479 plays 2012-10-16
8885 plays 2012-10-15
10238 plays 2012-10-10
8578 plays 2012-10-09
8361 plays 2012-10-08
8958 plays 2012-10-05
6189 plays 2012-10-05
9180 plays 2012-10-03
6636 plays 2012-10-03
5325 plays 2012-10-03
10461 plays 2012-09-28
9088 plays 2012-09-27
9057 plays 2012-09-26
8811 plays 2012-09-25
9230 plays 2012-09-24
11461 plays 2012-09-21
10740 plays 2012-09-20