Q爺 黎則奮 政治經濟學

由Q爺 黎則奮 主打嘅 "政治經濟學"
DBC1台逢星期一至五, 下午4點至5點, 同大家評論每日新聞焦點話題,
無論政治金融民生政策等問題樣樣講,觀點獨特只此一家,唔係唔Like呀!!

http://www.facebook.com/DBCLaiSir

http://www.dbc.hk


13085 plays 2012-10-19
5976 plays 2012-10-19
10160 plays 2012-10-17
8445 plays 2012-10-16
8853 plays 2012-10-15
10209 plays 2012-10-10
8523 plays 2012-10-09
8338 plays 2012-10-08
8934 plays 2012-10-05
6170 plays 2012-10-05
9157 plays 2012-10-03
6612 plays 2012-10-03
5298 plays 2012-10-03
10434 plays 2012-09-28
9067 plays 2012-09-27
9020 plays 2012-09-26
8785 plays 2012-09-25
9195 plays 2012-09-24
11376 plays 2012-09-21
10630 plays 2012-09-20