Q爺 黎則奮 政治經濟學

由Q爺 黎則奮 主打嘅 "政治經濟學"
DBC1台逢星期一至五, 下午4點至5點, 同大家評論每日新聞焦點話題,
無論政治金融民生政策等問題樣樣講,觀點獨特只此一家,唔係唔Like呀!!

http://www.facebook.com/DBCLaiSir

http://www.dbc.hk


13141 plays 2012-10-19
5989 plays 2012-10-19
10163 plays 2012-10-17
8448 plays 2012-10-16
8857 plays 2012-10-15
10211 plays 2012-10-10
8550 plays 2012-10-09
8340 plays 2012-10-08
8936 plays 2012-10-05
6172 plays 2012-10-05
9159 plays 2012-10-03
6613 plays 2012-10-03
5302 plays 2012-10-03
10443 plays 2012-09-28
9069 plays 2012-09-27
9024 plays 2012-09-26
8788 plays 2012-09-25
9198 plays 2012-09-24
11382 plays 2012-09-21
10639 plays 2012-09-20