Q爺 黎則奮 政治經濟學

由Q爺 黎則奮 主打嘅 "政治經濟學"
DBC1台逢星期一至五, 下午4點至5點, 同大家評論每日新聞焦點話題,
無論政治金融民生政策等問題樣樣講,觀點獨特只此一家,唔係唔Like呀!!

http://www.facebook.com/DBCLaiSir

http://www.dbc.hk


15010 plays 2012-10-19
6473 plays 2012-10-19
10422 plays 2012-10-17
8543 plays 2012-10-16
8992 plays 2012-10-15
10353 plays 2012-10-10
8664 plays 2012-10-09
8407 plays 2012-10-08
9045 plays 2012-10-05
6234 plays 2012-10-05
9248 plays 2012-10-03
6702 plays 2012-10-03
5385 plays 2012-10-03
10522 plays 2012-09-28
9145 plays 2012-09-27
9103 plays 2012-09-26
8867 plays 2012-09-25
9336 plays 2012-09-24
11565 plays 2012-09-21
10933 plays 2012-09-20