Q爺 黎則奮 政治經濟學

由Q爺 黎則奮 主打嘅 "政治經濟學"
DBC1台逢星期一至五, 下午4點至5點, 同大家評論每日新聞焦點話題,
無論政治金融民生政策等問題樣樣講,觀點獨特只此一家,唔係唔Like呀!!

http://www.facebook.com/DBCLaiSir

http://www.dbc.hk


14125 plays 2012-10-19
6210 plays 2012-10-19
10306 plays 2012-10-17
8506 plays 2012-10-16
8904 plays 2012-10-15
10274 plays 2012-10-10
8595 plays 2012-10-09
8375 plays 2012-10-08
8978 plays 2012-10-05
6207 plays 2012-10-05
9197 plays 2012-10-03
6655 plays 2012-10-03
5342 plays 2012-10-03
10482 plays 2012-09-28
9108 plays 2012-09-27
9079 plays 2012-09-26
8838 plays 2012-09-25
9256 plays 2012-09-24
11501 plays 2012-09-21
10791 plays 2012-09-20