Q爺 黎則奮 政治經濟學

由Q爺 黎則奮 主打嘅 "政治經濟學"
DBC1台逢星期一至五, 下午4點至5點, 同大家評論每日新聞焦點話題,
無論政治金融民生政策等問題樣樣講,觀點獨特只此一家,唔係唔Like呀!!

http://www.facebook.com/DBCLaiSir

http://www.dbc.hk


15163 plays 2012-10-19
6487 plays 2012-10-19
10429 plays 2012-10-17
8549 plays 2012-10-16
8997 plays 2012-10-15
10358 plays 2012-10-10
8685 plays 2012-10-09
8420 plays 2012-10-08
9050 plays 2012-10-05
6237 plays 2012-10-05
9251 plays 2012-10-03
6705 plays 2012-10-03
5388 plays 2012-10-03
10525 plays 2012-09-28
9148 plays 2012-09-27
9103 plays 2012-09-26
8867 plays 2012-09-25
9340 plays 2012-09-24
11567 plays 2012-09-21
11023 plays 2012-09-20