Q爺 黎則奮 政治經濟學

由Q爺 黎則奮 主打嘅 "政治經濟學"
DBC1台逢星期一至五, 下午4點至5點, 同大家評論每日新聞焦點話題,
無論政治金融民生政策等問題樣樣講,觀點獨特只此一家,唔係唔Like呀!!

http://www.facebook.com/DBCLaiSir

http://www.dbc.hk


12818 plays 2012-10-19
5934 plays 2012-10-19
10135 plays 2012-10-17
8424 plays 2012-10-16
8832 plays 2012-10-15
10196 plays 2012-10-10
8506 plays 2012-10-09
8328 plays 2012-10-08
8922 plays 2012-10-05
6158 plays 2012-10-05
9146 plays 2012-10-03
6599 plays 2012-10-03
5283 plays 2012-10-03
10420 plays 2012-09-28
9055 plays 2012-09-27
9009 plays 2012-09-26
8774 plays 2012-09-25
9174 plays 2012-09-24
11359 plays 2012-09-21
10592 plays 2012-09-20