Q爺 黎則奮 政治經濟學

由Q爺 黎則奮 主打嘅 "政治經濟學"
DBC1台逢星期一至五, 下午4點至5點, 同大家評論每日新聞焦點話題,
無論政治金融民生政策等問題樣樣講,觀點獨特只此一家,唔係唔Like呀!!

http://www.facebook.com/DBCLaiSir

http://www.dbc.hk


15338 plays 2012-10-19
6517 plays 2012-10-19
10439 plays 2012-10-17
8555 plays 2012-10-16
9008 plays 2012-10-15
10370 plays 2012-10-10
8688 plays 2012-10-09
8437 plays 2012-10-08
9055 plays 2012-10-05
6240 plays 2012-10-05
9254 plays 2012-10-03
6708 plays 2012-10-03
5391 plays 2012-10-03
10528 plays 2012-09-28
9151 plays 2012-09-27
9104 plays 2012-09-26
8870 plays 2012-09-25
9344 plays 2012-09-24
11571 plays 2012-09-21
11028 plays 2012-09-20