Q爺 黎則奮 政治經濟學

由Q爺 黎則奮 主打嘅 "政治經濟學"
DBC1台逢星期一至五, 下午4點至5點, 同大家評論每日新聞焦點話題,
無論政治金融民生政策等問題樣樣講,觀點獨特只此一家,唔係唔Like呀!!

http://www.facebook.com/DBCLaiSir

http://www.dbc.hk


14256 plays 2012-10-19
6394 plays 2012-10-19
10327 plays 2012-10-17
8510 plays 2012-10-16
8916 plays 2012-10-15
10286 plays 2012-10-10
8607 plays 2012-10-09
8384 plays 2012-10-08
8982 plays 2012-10-05
6209 plays 2012-10-05
9200 plays 2012-10-03
6658 plays 2012-10-03
5344 plays 2012-10-03
10487 plays 2012-09-28
9112 plays 2012-09-27
9081 plays 2012-09-26
8840 plays 2012-09-25
9269 plays 2012-09-24
11518 plays 2012-09-21
10804 plays 2012-09-20