Q爺 黎則奮 政治經濟學

由Q爺 黎則奮 主打嘅 "政治經濟學"
DBC1台逢星期一至五, 下午4點至5點, 同大家評論每日新聞焦點話題,
無論政治金融民生政策等問題樣樣講,觀點獨特只此一家,唔係唔Like呀!!

http://www.facebook.com/DBCLaiSir

http://www.dbc.hk


15053 plays 2012-10-19
6479 plays 2012-10-19
10426 plays 2012-10-17
8547 plays 2012-10-16
8995 plays 2012-10-15
10356 plays 2012-10-10
8684 plays 2012-10-09
8410 plays 2012-10-08
9048 plays 2012-10-05
6236 plays 2012-10-05
9250 plays 2012-10-03
6704 plays 2012-10-03
5387 plays 2012-10-03
10524 plays 2012-09-28
9147 plays 2012-09-27
9103 plays 2012-09-26
8867 plays 2012-09-25
9338 plays 2012-09-24
11566 plays 2012-09-21
11017 plays 2012-09-20