Q爺 黎則奮 政治經濟學

由Q爺 黎則奮 主打嘅 "政治經濟學"
DBC1台逢星期一至五, 下午4點至5點, 同大家評論每日新聞焦點話題,
無論政治金融民生政策等問題樣樣講,觀點獨特只此一家,唔係唔Like呀!!

http://www.facebook.com/DBCLaiSir

http://www.dbc.hk


13584 plays 2012-10-19
6032 plays 2012-10-19
10186 plays 2012-10-17
8471 plays 2012-10-16
8875 plays 2012-10-15
10231 plays 2012-10-10
8572 plays 2012-10-09
8355 plays 2012-10-08
8950 plays 2012-10-05
6182 plays 2012-10-05
9174 plays 2012-10-03
6630 plays 2012-10-03
5319 plays 2012-10-03
10455 plays 2012-09-28
9084 plays 2012-09-27
9052 plays 2012-09-26
8803 plays 2012-09-25
9223 plays 2012-09-24
11409 plays 2012-09-21
10713 plays 2012-09-20