Q爺 黎則奮 政治經濟學

由Q爺 黎則奮 主打嘅 "政治經濟學"
DBC1台逢星期一至五, 下午4點至5點, 同大家評論每日新聞焦點話題,
無論政治金融民生政策等問題樣樣講,觀點獨特只此一家,唔係唔Like呀!!

http://www.facebook.com/DBCLaiSir

http://www.dbc.hk


12970 plays 2012-10-19
5961 plays 2012-10-19
10153 plays 2012-10-17
8438 plays 2012-10-16
8844 plays 2012-10-15
10204 plays 2012-10-10
8514 plays 2012-10-09
8333 plays 2012-10-08
8929 plays 2012-10-05
6164 plays 2012-10-05
9152 plays 2012-10-03
6606 plays 2012-10-03
5292 plays 2012-10-03
10428 plays 2012-09-28
9062 plays 2012-09-27
9014 plays 2012-09-26
8778 plays 2012-09-25
9184 plays 2012-09-24
11368 plays 2012-09-21
10609 plays 2012-09-20