Q爺 黎則奮 政治經濟學

由Q爺 黎則奮 主打嘅 "政治經濟學"
DBC1台逢星期一至五, 下午4點至5點, 同大家評論每日新聞焦點話題,
無論政治金融民生政策等問題樣樣講,觀點獨特只此一家,唔係唔Like呀!!

http://www.facebook.com/DBCLaiSir

http://www.dbc.hk


14473 plays 2012-10-19
6421 plays 2012-10-19
10372 plays 2012-10-17
8523 plays 2012-10-16
8961 plays 2012-10-15
10324 plays 2012-10-10
8644 plays 2012-10-09
8392 plays 2012-10-08
8994 plays 2012-10-05
6215 plays 2012-10-05
9205 plays 2012-10-03
6664 plays 2012-10-03
5351 plays 2012-10-03
10493 plays 2012-09-28
9120 plays 2012-09-27
9088 plays 2012-09-26
8849 plays 2012-09-25
9307 plays 2012-09-24
11544 plays 2012-09-21
10818 plays 2012-09-20