Q爺 黎則奮 政治經濟學

由Q爺 黎則奮 主打嘅 "政治經濟學"
DBC1台逢星期一至五, 下午4點至5點, 同大家評論每日新聞焦點話題,
無論政治金融民生政策等問題樣樣講,觀點獨特只此一家,唔係唔Like呀!!

http://www.facebook.com/DBCLaiSir

http://www.dbc.hk


12430 plays 2012-10-19
5880 plays 2012-10-19
10082 plays 2012-10-17
8378 plays 2012-10-16
8754 plays 2012-10-15
10154 plays 2012-10-10
8462 plays 2012-10-09
8303 plays 2012-10-08
8886 plays 2012-10-05
6125 plays 2012-10-05
9119 plays 2012-10-03
6574 plays 2012-10-03
5259 plays 2012-10-03
10391 plays 2012-09-28
9031 plays 2012-09-27
8980 plays 2012-09-26
8607 plays 2012-09-25
9145 plays 2012-09-24
11331 plays 2012-09-21
10529 plays 2012-09-20