Q爺 黎則奮 政治經濟學

由Q爺 黎則奮 主打嘅 "政治經濟學"
DBC1台逢星期一至五, 下午4點至5點, 同大家評論每日新聞焦點話題,
無論政治金融民生政策等問題樣樣講,觀點獨特只此一家,唔係唔Like呀!!

http://www.facebook.com/DBCLaiSir

http://www.dbc.hk


13314 plays 2012-10-19
6007 plays 2012-10-19
10175 plays 2012-10-17
8457 plays 2012-10-16
8864 plays 2012-10-15
10217 plays 2012-10-10
8556 plays 2012-10-09
8347 plays 2012-10-08
8942 plays 2012-10-05
6176 plays 2012-10-05
9166 plays 2012-10-03
6621 plays 2012-10-03
5309 plays 2012-10-03
10451 plays 2012-09-28
9077 plays 2012-09-27
9041 plays 2012-09-26
8796 plays 2012-09-25
9210 plays 2012-09-24
11396 plays 2012-09-21
10682 plays 2012-09-20