Q爺 黎則奮 政治經濟學

由Q爺 黎則奮 主打嘅 "政治經濟學"
DBC1台逢星期一至五, 下午4點至5點, 同大家評論每日新聞焦點話題,
無論政治金融民生政策等問題樣樣講,觀點獨特只此一家,唔係唔Like呀!!

http://www.facebook.com/DBCLaiSir

http://www.dbc.hk


12932 plays 2012-10-19
5943 plays 2012-10-19
10145 plays 2012-10-17
8432 plays 2012-10-16
8841 plays 2012-10-15
10202 plays 2012-10-10
8512 plays 2012-10-09
8332 plays 2012-10-08
8927 plays 2012-10-05
6163 plays 2012-10-05
9151 plays 2012-10-03
6605 plays 2012-10-03
5290 plays 2012-10-03
10426 plays 2012-09-28
9061 plays 2012-09-27
9013 plays 2012-09-26
8777 plays 2012-09-25
9181 plays 2012-09-24
11367 plays 2012-09-21
10606 plays 2012-09-20